• Εφήβων Α' Φάση 19/02/2016
  • Εφήβων Β΄ Φάση 15/04/2016
  • Μίνι Παίδων Α' Φάση 22/04/2016
  • Μίνι Παίδων Β΄ Φάση 03/06/2016
  • Α2 1η Αγωνιστική 20/03/2016 Θεσσαλονίκη
  • Α2 3η Αγωνιστική 03/04/2016 Κέρκυρα
  • Α2 5η Αγωνιστική 24/04/2016 Κέρκυρα
  • Α2 6η Αγωνιστική 15/05/2016 Κέρκυρα
  • Α2 8η Αγωνιστική 19/06/2016 Αθήνα
  • Α2 9η Αγωνιστική 26/06/2016 Κέρκυρα
  • Α2 10η Αγωνιστική 03/07/2016 Αθήνα


Read also

Biathle: