Καλεντάρι Ιστιοπλοϊας 2016


  • ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPTIMIST 5 LASER 1 ΑΘΗΝΑ  (20-21/02)
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 9 LASER 4  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (12-14/03) + ΙΩΑΝΝΙΝΑ (26-27/03)
  • ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (24-25/03)
  • ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ OPTIMIST LASER Απρίλιος
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 2  OPTIMIST Ιούνιος