Κρατήσεις


Για κρατήσεις επικοινωνείστε με την γραμματεία του Ομίλου:

Τηλ: +30.2661030470

FAX: : +30.2661030470

Email: naokerkyras@gmail.com

ή με τον Έφορο Λιμένος κ. Χάρη Ανδριώτη, τηλ: 6981125053